İZMİR SERBEST MİMARLAR DERNEĞİ 21. SERGİSİ'NDE YERALDIK. .